AKTUELLT

Nuläge 2024-05-22

• Migrationsverket ska ta ställning till ansökan om verkställighetshinder innan ev. utvisning kan ske.

• Besked inväntas om Högsta Domstolen (HD) ger prövningstillstånd för ärendet om adoption.

• En namninsamling har gjorts via skrivunder.com. 88.152 digitala och drygt 300 ”vanliga” underskrifter skickades 2024-05-15 till Statsrådsdepartementet, Justitiedepartementet, Socialdepartementet och Migrationsverket.

• Det är mer än 66.000 medlemmar i facebookgruppen Protestgrupp för Lisa som ska skickas ensam till Albaniens barnhem.

Till Facebookgruppen  
Klicka för större bild

Något trevligt i väntan på besked

I en seg väntan på nytt beslut från Migrationsverket och prövningstillstånd i HD behöver vi något trevligt.

I mars träffade Lisa sina idoler Smash Into Pieces, som bl.a. skrev så här på sin Facebook-sida:

"Möt Lisa, en modig nioåring som står inför en oviss framtid. Lisa riskerar att bli utvisad från Sverige till Albanien, en plats där hon inte har någon trygg tillflykt.

Att tänka på den oro och rädsla hon upplever bryter våra hjärtan. Vi kan inte förbise det faktum att ingen, särskilt inte ett barn, förtjänar att känna sig övergiven eller osäker. Låt oss visa vår solidaritet genom att stödja Lisa och hennes familj."

P4 Skaraborg 2024-05-20

NLT 2024-05-20

Justitieombudsmannen (JO) lägger ner de mer än 100 anmälningarna mot Migrationsverket.

Se artikeln här  

P4 Skaraborg 2024-05-17

NLT 2024-05-16

Paulina om namninsamlingen, svenska folkets engagemang, önskan om en säkrare ärendehantering och en mardrömslik väntan på besked.

Se artikeln här  

Namninsamlingen skickad

Den skickades till Statsrådsdepartementet, Justitiedepartementet, Socialdepartementet och Migrationsverket tillsammans med följande brev:

"Hej!
Jag heter Paulina Backström och är vårdnadshavare till ”Lisa” 9 år som hotas av utvisning till ett barnhem i Albanien. Vi vet att flera i regering/riksdag följt vårat ärende i media utan att få uttala sig.

Vi har nu skickat in en namninsamling som funnits på nätet med drygt 88140 namnunderskrifter, dvs mer än 1% av Sveriges röstb...  Läs mer...

Uppdatering från Paulina (Facebook 2024-05-15)

(Facebookgruppen Protestgrupp för Lisa som ska skickas ensam till Albaniens barnhem)
Idag har vi mailat in alla namnunderskrifter.
88152 digitala och drygt 300 ”vanliga” underskrifter.
Vi räknade ut att det är drygt 1% av de röstberättigade i Sverige.
Fantastiskt!
Tack till er alla som skrivit under!
#låtLisastanna

#anknytning

En biologisk mamma nånstans i Europa? En man i Albanien som säger sig vara pappa?

NEJ, DET HÄR är anknytning!

Brister och felaktigheter i Göta Hovrätts argument

Här vill jag, Lisas mamma och vårdnadshavare, peka på bristerna och felaktigheterna i Göta Hovrätts argument.

• Göta Hovrätt: Lisa har under större delen av sin uppväxt levt tillsammans med sin biologiska mamma som varit hennes anknytningsperson.

• Vi: Detta stämmer inte alls. Hon har levt i 111 månader, bott i Sverige i 83 och hos oss i 70 månader. Hon har dessutom varit i jourhem innan hon kom till oss. När Lisa har varit med biologiska familjen så är det en funktionsnedsatt moster som främst tagit hand om henne. Lisa har växt upp den största delen hos oss och vi är hennes anknytningspersoner. Detta anser även socialtjänsten och familjerätten.

• Göta Hovrätt: En adoption utgör en permanent upplösning av ett barns juridiska band till biologiska föräldern.

• Vi: Detta är vi fullt medvetna om men det betyder ju inte att barn och förälder slutar att ha kontakt just i detta ärende. Vi har känt familjen i drygt åtta år. Lisa har haft regelbundna umgängen med sin biomamma ända tills hon lämnade Sverige. Umgängena har varit 2 tim i månaden där ca 5-15 minuter kan räknas som bra umgänge pga mammans trauma och psykiska mående. De har också haft och har fortfarande två telefonsamtal i veckan. Tyvärr bara väldigt korta samtal då mammans mående och deras dåliga anknytning inte lockar Lisa till långa samtal. Helt ur barnets perspektiv sett! För oss kunde de få ha längre samtal. Likaså har vi varit helt öppna med att biomamma o Lisa skulle kunna ses när båda vill o har möjlighet.

• Göta Hovrätt: Hon kan gå miste om relationen till sin mamma, släkt o rätt till sitt etniska o kulturella arv.

• Vi: Den kontakt Lisa vill ha med sin biologiska familj o släkt kommer upprätthållas. Däremot är Sverige det som hon ser som sitt kulturella och språkliga arv! Inte ens hennes mamma känner den kulturella tillhörigheten eftersom hon rest runt i Europa från 10 års ålder för att få möjlighet att få uppehållstillstånd någonstans.

• GÖTA HOVRÄTT: Barnet har en relation till sin mamma. Att klippa bandet för att ge henne två nya föräldrar tyckte vi inte var till barnets bästa.

• Vi: Lisa har en relation till sin mamma men en MYCKET DÅLIG SÅDAN! ANKNYTNINGEN HAR HON MED OSS! Vi är inga nya föräldrar. Vi har varit Lisas föräldrar i 70 månader av hennes 111 månader långa liv. (83 månader har hon levt i Sverige) Det som är det värsta i hela ärendet är att varken Migrationsverket, Skaraborgs Tingsrätt eller Göta Hovrätt har lyssnat på vad Lisa vill. Varken Migrationsverket, Tingsrätten eller Göta Hovrätt har tagit sig tid att läsa ren fakta utan valt att tolka det efter egna åsikter eller varandras felaktiga uppgifter! Och letat i lagen förstås så det kan passa deras åsikter… detta är INTE för BARNETS BÄSTA!!