BILDARKIV

Här kommer ett bildarkiv att läggas upp. OBS! Bilderna får endast användas i samband med Lisas utvisnings- och adoptionsärenden.

© Sören Andersson

© Stefan Larsson