ENGAGERA DIG

Klicka för större bild

ENGAGERA DIG

Det finns flera sätt att engagera sig på.

• Skriv på protestlistan. Du hittar den här.
Fyll i dina uppgifter hos skrivunder.com
Glöm inte att verifiera din underskrift via det e-postmeddelande du får från skrivunder.com.

• Använd sociala medier:
Var aktiv på Facebook och Instagram.

• Diskutera med vänner och bekanta.

• Anmäl till Justitsieombudsmannen (JO).

• Skriv till Migrationsverket.

• Kontakta medier såsom tidningar, radio och TV.

Klicka för större bild

Engagera dig för Lisa – ett barn mellan två världar

Ställ dig bakom en 9-årig flicka, Lisa, som står inför en osäker framtid. Trots att hon har tillbringat större delen av sitt liv, 7 år, i Sverige, riskerar Lisa nu att skickas till Albanien, ett land hon endast har besökt under en mycket kort period. Hennes djupa rötter i vårt samhälle står i skarp kontrast till hennes svaga band till Albanien, vilket gör Migrationsverkets övervägande av hennes utvisning baserat på teknikaliteter snarare än humanitära skäl ytterst ifrågasatt. Dessutom vill Lisas vårdnadshavare i Sverige adoptera henne, ett steg som även stöds av flickans biologiska mor. Lisa själv uttrycker en stark önskan att stanna i Sverige, det land hon ser som sitt hem.

Om Lisa skickas tillbaka till Albanien, står hon inför en osäker framtid utan sina nuvarande vårdnadshavare eller någon familj att tar hand om henne. Att vara helt ensam i ett okänt land, utan det stöd och den trygghet hon har här, är en djupt oroväckande utsikt som strider mot varje föreställning om barnets bästa. Denna verklighet understryker ytterligare behovet av att agera för Lisas rätt att stanna i det land hon kallar sitt hem.

Denna situation utmanar våra värderingar om barnets bästa, en grundprincip i både svensk lag och internationella konventioner. Lisa är inte bara en siffra i ett ärende; hon är ett barn med drömmar, hopp och rätt till en trygg uppväxtmiljö. Att skilja henne från den enda verklighet hon känner strider mot varje tolkning av rättvisa och omsorg.

Vi efterfrågar öppenhet kring hur Migrationsverket har tillämpat sina regler i Lisas fall, och vi ifrågasätter om verkliga mänskliga överväganden har gjorts. Detta är inte bara ett fall av byråkrati; det handlar om ett barns liv och lycka.

Stå med oss i denna viktiga kamp för att säkerställa att Lisa får stanna i Sverige, hennes hem, där hon hör hemma. Din röst kan göra skillnaden. Engagera dig, dela hennes historia och hjälp oss att belysa vikten av medkänsla och mänsklighet i våra migrationsprocesser.