LÄNKAR

Götaplatsen Göteborg 2024-04-06

Lisa och Paulina håller tal vid manifestationen i Göteborg 2024-04-06.
(Facebookklipp filmat av Frida Hefty)

Se klippet här  

Kontakta Migrationsverket

Ange Migrationsverkets ärendenummer vid alla kontakter: 50255821

Mejla här  

JO-anmälan

Vid JO-anmälan mot Migrationsverket - Ange ärendenummer 50255821

Till formuläret