FRÅN FAMILJEN

Uppdatering från advokaterna 2024-04-22

Även om det utåt sett för närvarande kan uppfattas som att väldigt lite händer i Adelisas ärende så är det full fart i kulisserna.

Efter en gedigen utredning har ytterligare ett psykologintyg kunnat inges till Migrationsverket. Vänner, familj och Svenska kyrkan har också kompletterat med skrivelser till stöd för Adelisas privat- och familjeliv.

Efter genomgång av socialtjänstens handlingar har det också funnits anledning att inge några av dokumenten till Migrationsverket då Migrationsverket, p.g.a. sekretess, inte har tillgång till socialtjänstens akt.

Slutligen har vissa nyhetsartiklar samt en stor mängd fotografier bifogats ansökan. Totalt har nu en ansökan om verkställighetshinder, fem skriftliga kompletteringar och 26 bilagor getts in i ärendet. Vi hoppas på ett svar inom kort


« Tillbaka