FRÅN FAMILJEN

Brister och felaktigheter i Göta Hovrätts argument

Här vill jag, Lisas mamma och vårdnadshavare, peka på bristerna och felaktigheterna i Göta Hovrätts argument.

• Göta Hovrätt: Lisa har under större delen av sin uppväxt levt tillsammans med sin biologiska mamma som varit hennes anknytningsperson.

• Vi: Detta stämmer inte alls. Hon har levt i 111 månader, bott i Sverige i 83 och hos oss i 70 månader. Hon har dessutom varit i jourhem innan hon kom till oss. När Lisa har varit med biologiska familjen så är det en funktionsnedsatt moster som främst tagit hand om henne. Lisa har växt upp den största delen hos oss och vi är hennes anknytningspersoner. Detta anser även socialtjänsten och familjerätten.

• Göta Hovrätt: En adoption utgör en permanent upplösning av ett barns juridiska band till biologiska föräldern.

• Vi: Detta är vi fullt medvetna om men det betyder ju inte att barn och förälder slutar att ha kontakt just i detta ärende. Vi har känt familjen i drygt åtta år. Lisa har haft regelbundna umgängen med sin biomamma ända tills hon lämnade Sverige. Umgängena har varit 2 tim i månaden där ca 5-15 minuter kan räknas som bra umgänge pga mammans trauma och psykiska mående. De har också haft och har fortfarande två telefonsamtal i veckan. Tyvärr bara väldigt korta samtal då mammans mående och deras dåliga anknytning inte lockar Lisa till långa samtal. Helt ur barnets perspektiv sett! För oss kunde de få ha längre samtal. Likaså har vi varit helt öppna med att biomamma o Lisa skulle kunna ses när båda vill o har möjlighet.

• Göta Hovrätt: Hon kan gå miste om relationen till sin mamma, släkt o rätt till sitt etniska o kulturella arv.

• Vi: Den kontakt Lisa vill ha med sin biologiska familj o släkt kommer upprätthållas. Däremot är Sverige det som hon ser som sitt kulturella och språkliga arv! Inte ens hennes mamma känner den kulturella tillhörigheten eftersom hon rest runt i Europa från 10 års ålder för att få möjlighet att få uppehållstillstånd någonstans.

• GÖTA HOVRÄTT: Barnet har en relation till sin mamma. Att klippa bandet för att ge henne två nya föräldrar tyckte vi inte var till barnets bästa.

• Vi: Lisa har en relation till sin mamma men en MYCKET DÅLIG SÅDAN! ANKNYTNINGEN HAR HON MED OSS! Vi är inga nya föräldrar. Vi har varit Lisas föräldrar i 70 månader av hennes 111 månader långa liv. (83 månader har hon levt i Sverige) Det som är det värsta i hela ärendet är att varken Migrationsverket, Skaraborgs Tingsrätt eller Göta Hovrätt har lyssnat på vad Lisa vill. Varken Migrationsverket, Tingsrätten eller Göta Hovrätt har tagit sig tid att läsa ren fakta utan valt att tolka det efter egna åsikter eller varandras felaktiga uppgifter! Och letat i lagen förstås så det kan passa deras åsikter… detta är INTE för BARNETS BÄSTA!!


« Tillbaka