VAD HAR HÄNT

Nuläge 2024-05-22

• Migrationsverket ska ta ställning till ansökan om verkställighetshinder innan ev. utvisning kan ske.

• Besked inväntas om Högsta Domstolen (HD) ger prövningstillstånd för ärendet om adoption.

• En namninsamling har gjorts via skrivunder.com. 88.152 digitala och drygt 300 ”vanliga” underskrifter skickades 2024-05-15 till Statsrådsdepartementet, Justitiedepartementet, Socialdepartementet och Migrationsverket.

• Det är mer än 66.000 medlemmar i facebookgruppen Protestgrupp för Lisa som ska skickas ensam till Albaniens barnhem.

Till Facebookgruppen  

« Tillbaka