VAD HAR HÄNT

Nuläge 2024-05-22

• Migrationsverket ska ta ställning till ansökan om verkställighetshinder innan ev. utvisning kan ske.

• Besked inväntas om Högsta Domstolen (HD) ger prövningstillstånd för ärendet om adoption.

• En namninsamling har gjorts via skrivunder.com. 88.152 digitala och drygt 300 ”vanliga” underskrifter skickades 2024-05-15 till Statsrådsdepartementet, Justitiedepartementet, Socialdepartementet och Migrationsverket.

• Det är mer än 66.000 medlemmar i facebookgruppen Protestgrupp för Lisa som ska skickas ensam till Albaniens barnhem.

Till Facebookgruppen  
Klicka för större bild

Lisas tidslinje

2007:
Lisas albanska mor ansöker om asyl i Sverige för första gången innan hon fyllt 15 och får beslut om utvisning.

2010:
Efter att ha studerat i svensk skola lämnar Lisas biologiska mor Sverige.

2013:
Lisas biologiska mor återvänder till Sverige, söker asyl igen men avvisas och får återreseförbud. I Albanien möter hon mannen som ska bli Lisas far.

2014:
I december återvänder Lisas biologiska mor till Sverige och Lisa föds i början av månaden på Skaraborgs sjukhus i Skövde. På grund av psykisk ohälsa kan modern inte ta hand om Lisa vid födelsen.

2015:
Lisas biologiska mor får tillbaka sin dotter i januari. I mars bor Lisa med släktingar på ett asylboende i Töreboda där hennes asylansökan lämnas in.

2016:
I januari placeras Lisa och hennes biologiska mor i familjehem hos familjen Backström i Järpås. I juni flyttar modern tillbaka till mormodern. Lisas utvisningsbeslut vinner laga kraft i december.

2017:
- Migrationsverket beslutar om tvång för att verkställa utvisningen i april och överlämnar ärendet till gränspolisen.
- Efter att under första halvåret ha bott i Järpås vistas Lisa juli-oktober i Albanien, och återvänder sedan till Järpås.

2018:
Under mars-september vistas Lisa i Albanien, och resten av året i Tyskland.

2019:
Januari-november vistas Lisa och hennes biologiska mor i Albanien, och åker i december vidare till Tyskland.

2020:
- Efter två månader i Tyskland återvänder Lisa till familjen Backström i Järpås, och här har hon sedan dess bott.
- I augusti avslår Migrationsverket ansökan om asyl. Lisa börjar i förskoleklass i Järpås.

2021:
Lisa börjar första klass i Järpås skola.

2022:
- I februari avslår migrationsdomstolen ett överklagande om utvisning, men två nämndemän menar att det finns särskilt ömmande omständigheter för Lisa.
- I juni ansöker socialtjänsten om vårdnadsöverföring och Paulina och Hans Backström ansöker om adoption.

2023:
- 29 mars beslutar Skaraborgs Tingsrätt att Paulina och Hans blir Lisas vårdnadshavare.
- I maj kommer avslag från Migrationsöverdomstolen.
- I oktober avslår Skaraborgs Tingsrätt ansökan om adoption.
- I november meddelar Hovrätten att man tar upp adoptionsärendet.
- I december lämnar Lisas biologiska mor Sverige för att söka asyl i ett annat land.

2024:
- Migrationsverket avbryter hastigt en planerad utvisningen i väntan på hovrättsdom om adoption, men beslutar att inte bevilja ett nytt verkställighetshinder.
- I mars avslår Göta hovrätt adoptionen, vilket överklagas till Högsta domstolen.
- Under mars-april hålls manifestationer för Lisa i Stockholm, Lidköping, Kristianstad, Malmö, Göteborg, Jönköping och Oskarshamn.
- I april lämnas en ny ansökan om verkställighetshinder in, baserat på dåliga förhållanden på albanska barnhem.


Källor: Lisas Fosterfamilj, Tingsrätt, Hovrätt, Migrationsdomstolen, Polisen, gränspolisen, Lisas biologiska mor